CLwb 100 Calon + 100 Club

Calon + logo small

CLWB 100 CALON +  CALON + 100 CLUB Annwyl Gefnogwyr, Ar ran Calon + carwn ddiolch i chwi oll am eich cefnogaeth drwy’r flwyddyn arbennig hon. Fe gafwyd 20 aelod o’r clwb cant gydag incwm o £240-00. Allan o’r swm uchod rhoddwyd £110-00 fel gwobrau, sy’n gadael £130-00 fel elw. Yn anffodus rydym wedi penderfynnu gorffen y clwb cant am […]

Read more

Ennillwyr Clwb 100 Calon+ 100 Club winners

LLONGYFARCHIADAU I CHWI OLL A PHOB DYMUNIAD DA DROS YW WYL A’R FLWYDDYN NEWYDD. CONGRATULATIONS TO YOU ALL AND BEST WISHES OVER CHRISTMAS AND THE NEW YEAR. MAWRTH/MARCH No.14 Sandra Phillips EBRILL/APRIL No.13 Anna Bird MAI/MAY No.3 Jill Denise Jones MEHEFIN/JUNE No.1 George Peter Richards GORFFENNAF/JULY No.19 Don Jenkins AWST/AUGUST No.5 Lyn Evans MEDI/SEPTEMBER No.2 Martin Wayne Jones HYDREF/OCTOBER No.12 […]

Read more