CLwb 100 Calon + 100 Club

CLWB 100 CALON +  CALON + 100 CLUB

Annwyl Gefnogwyr,

Ar ran Calon + carwn ddiolch i chwi oll am eich cefnogaeth drwy’r flwyddyn arbennig hon.

Fe gafwyd 20 aelod o’r clwb cant gydag incwm o £240-00. Allan o’r swm uchod rhoddwyd £110-00 fel gwobrau, sy’n gadael £130-00 fel elw.

Yn anffodus rydym wedi penderfynnu gorffen y clwb cant am nawr gan bod dim ond 20 o aelodau.

Diolch i chwi am ein helpu i gadw’r adran bwysig yma i fynd trwy gydol y pandemig, a gobeithio erbyn mis Ebrill y byddwn yn medru ail-ddechrau’r sel cyst ceir unwaith yn rhagor.

——————————————————————————————————-

Dear Supporters,

On behalf of Calon + I would like to personally thank you for your support through this difficult year.

We only had 20 members join the 100 club with an income of only £240-00. Out of the above figure, £110-00 was given out in prize money which left a balance of £130-00 profit.

Unfortunately it has been decided to postpone the continuance of the club for the time being due to lack of members.

Thank you for your help to keep this important department going through this pandemic, and hopefully we will be re-starting the car boot sales next year.
Yr eiddoch yn gywir, / Yours sincerely,

Ian Williams, Trysorydd, / Treasurer, Calon +