Ennillwyr Clwb 100 Calon+ 100 Club winners

LLONGYFARCHIADAU I CHWI OLL A PHOB DYMUNIAD DA DROS YW WYL A’R FLWYDDYN NEWYDD.

CONGRATULATIONS TO YOU ALL AND BEST WISHES OVER CHRISTMAS AND THE NEW YEAR.

MAWRTH/MARCH No.14 Sandra Phillips

EBRILL/APRIL No.13 Anna Bird

MAI/MAY No.3 Jill Denise Jones

MEHEFIN/JUNE No.1 George Peter Richards

GORFFENNAF/JULY No.19 Don Jenkins

AWST/AUGUST No.5 Lyn Evans

MEDI/SEPTEMBER No.2 Martin Wayne Jones

HYDREF/OCTOBER No.12 Marion Oriss

TACHWEDD/NOVEMBER No.7 Katherine May Regan

RHAGFYR/DECEMBER No.20 Nadine Jenkins